Administratör/Läkarsekreterare

När ni ringer oss eller kommer hit är det oftast någon av våra Administratör ni får kontakt med först. De har lång erfarenhet från Företagshälsovård och guidar er till rätt person beroende på vilket ärende ni har. Välkomna!
Läs mer

Arbetsmiljöingenjör

Vår Arbetsmiljöingenjör ert stöd då det gäller en säker arbetsmiljö. Kontakta oss gärna om ni vill få råd om föreskrifter eller allt som kan vara bra att tänka på för att följa de lagar och regler som finns inom er arbetsmiljö. Välkomna!
Läs mer

Ergonom/Leg arbetsterapeut

Har ni eller någon i personalen problem med axlar som värker, musarm eller svåra arbetsställningar. Kontakta gärna vår Ergonom/Leg arbetsterapeut som är expert på just anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Välkomna!
Läs mer

Företagsläkare

Är du eller någon i personalen sjukskriven på grund av arbetet hjälper gärna vår Företagsläkare till i rehabiliteringen. Företagsläkaren är experter på just sambandet mellan arbetsmiljöns påverkan på individen. Vid lätta som svåra frågor finns Företagsläkaren till förfogande. Välkommen!
Läs mer

Företagssköterska

Våra Företagssköterskor har lång erfarenhet och hjälper er gärna om ni har frågor som rör arbetsmiljö, arbetsmedicin eller andra frågor kring sjukvård. Vi arbetar i team vilket gör att företagssköterskorna arbetar nära företagsläkare, arbetsmiljöingenjör, ergonom, psykolog och hälsoutvecklare. Välkomna!
Läs mer

Hälsoutvecklare

Alla kan vi behöva lite hjälp ibland då det gäller att förbättra vår livsstil. Våra Hälsoutvecklare arbetar på ett målinriktat hälsofrämjande sätt där vi ser till helheten. Att förbättra hälsan genom att personalen tar hand om sig med en god sömn, kost, motion och arbetsmiljö. Vi har insatser för dig som person men även för olika grupper på företaget. Vi kan också stötta på organisationsnivå för att ta fram en bra hälsopolicy och ett strategiskt hälsoarbete. Välkomna!
Läs mer

Organisationskunsult

Organisationen påverkar dig och personalen. Genom att främja en hälsosam organisation underlättar ni för frisk personal och ökad trivsel vilket leder till effektivare företag och större konkurrenskraft. Välkomna!
Läs mer

Osteopat

Från och med 1 juni 2017 finns det möjlighet att få osteopatisk behandling för värk och belastningsskador, såväl akuta som kroniska besvär. Välkomna att höra av er.
Läs mer

Psykolog

Om du eller din personal brottas med stress, sömnproblem, oro eller nedstämdhet vilken är arbetsrelaterad, så är en kompetent psykologkontakt basen för att lyckas ta steget mot mer balans i livet och psykisk hälsa. Våra psykologer är KBT-utbildade och samarbetar nära vårt team med företagsläkare och företagssköterska för långsiktiga hälsa  – de är experter på hållbar beteendeförändring. Välkommen!
Läs mer