• Vår vårdcentral

 

Vi på företagshälsan arbetar för att ni på företagen ska ha så bra arbetsmiljö och hälsa som möjligt.
Då det gäller sjukvård så arbetar vi nära våra vårdcentraler på Hälsomedicinsk center.

Det är en stor fördel med möjligheten att kunna erbjuda våra kunder bra vård inom primärvården, och hos våra specialister så som familjeläkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, distriktssköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, dietister eller inom mödravården.

Hälsomedicinsk center vårdcentraler finns på följande orter:

  • Hjärup
  • Lomma
  • Malmö
  • Landskrona

Läs mer om våra vårdcentraler på https://www.halsomedicinsktcenter.se eller ring gärna på tel: 040 41 80 00

Vår vårdcentraler har vårdavtal med Region Skåne och förutsättningarna för dig som patient är desamma som på andra vårdcentraler.

HMC