Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK
Tjänsten

Arbetsmedicin och rehabilitering

Om Arbetsmedicin och rehabilitering

Vårt team arbetar med att förbättra arbetsmiljön hos er. Detta främjar god hälsa, bra säkerhet och god utveckling hos er personal, vilket bidrar till en ökad lönsamhet. I rehabiliteringsarbete och i krissituationer är vi ert stöd.

Här finns tjänsten

 • Arbetsmedicin och rehabilitering

Våra välutbildade företagssköterskors kompetens är en mycket viktig resurs inom arbetsmedicinen, de ansvarar och utför majoriteten av de arbetsmedicinska undersökningar vi erbjuder. Vid behov kopplas vår företagsläkare eller andra kompetenser in.

Våra insatser kan till exempel bestå av:

 •  Hjälp vid arbetsrelaterade skador och sjukdomar
 •  Förstadagsintyg
 •  Lagstadgade medicinska undersökningar
 •  Rehabiliteringsinsatser
 •  Aktivt deltagande i skydds-/arbetsmiljöronder.
 •  Hälsokonsultationer/stödsamtal
 •  Arbetsförmågebedömningar
 •  Drogtester
 •  Stöd vid sjukfrånvaro
 •  Hälsoundersökningar
 •  Nyanställningsundersökningar
 •  Hjälp vid akuta lindriga skador i arbetet
 •  Regelbundna sköterskebesök på ert företag