• Inspektion av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gör regelbundet inspektioner av företagens arbetsmiljö.

Har ni fått föreläggande från en redan genomförd inspektion, så hör gärna av er.
Eller allra helst innan de kommer till er för att tillsammans med vår arbetsmiljöinspektör gå genom er arbetsmiljö och de krav som Arbetsmiljöverket ställer.

Läs mer här: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/

Kontakta oss på info@hmcforetagshalsa eller 040-53 66 60