Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK

Tjänsteområden

Arbetsmedicin och rehabilitering

Vårt team arbetar med att förbättra arbetsmiljön hos er. Detta främjar god hälsa, bra säkerhet och god utveckling hos er personal, vilket bidrar till en ökad lönsamhet. I rehabiliteringsarbete och i krissituationer är vi ert stöd.
Läs mer om tjänsten

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en lönsam investering. Med ett fungerande arbetsmiljöarbete och ett bra arbetsklimat ökar ni chanserna till hälsa och trivsel bland era anställda. Detta i sin tur ger en grogrund för er personal att vara innovativa och bidra med goda arbetsresultat som utvecklar er verksamhet.
Läs mer om tjänsten

Hälsa och livsstil

Det är en god investering att ha en strategi för hälsoarbetet på ert företag. Den kan innehålla olika aktiviteter för att främja hälsan, inspirera till goda levnadsvanor samt öka motivationen och engagemanget hos alla. Hälsan måste ses som en resurs för både företag och anställd.
Läs mer om tjänsten

Ledarskap och organisation

Ett gott ledarskap och motiverad personal utgör grunden för allt framgångsrikt företagande. Vi hjälper individer och grupper att omsätta sina styrkor till förmån för den egna organisationens resultat och verksamhetens fortsatta konkurrenskraft.
Läs mer om tjänsten

Våra utbildningar

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom följande områden: -Arbetsmedicin och rehabilitering -Arbetsmiljö -Hälsa och livsstil -Ledarskap och organisation
Läs mer om tjänsten