Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies) för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
 • Medicinska kontroller

Medicinska kontroller

Lagstadgade hälsoundersökningar

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne som finns i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

Syftet med medicinska kontroller kan vara att:

 • upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön
 • skydda särskilt känsliga personer
 • kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter
 • förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet.

Föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, förklarar hur man som arbetsgivare ska göra för att uppfylla sitt ansvar. Det finns även flera andra föreskrifter som kompletterar arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

HMC Företagshälsa hjälper gärna till med de lagstadgade hälsoundersökningarna som arbetsmiljöverket kräver eller till exempelvis transportstyrelsen. Vi hjälper er gärna med bedömningen om ni hamnar under kravet att erbjuda/genomföra de lagstadgade hälsoundersökningarna.

 1. Bly Kadmium
 2. Härdplast
 3. Höjdarbete
 4. Vibratiner
 5. Fibrosframkallande damm
 6. Amerad esterplast
 7. Rök och kemdykare
 8. Nattundersökningar
 9. Spårbunden trafik
 10. Radiologisk
 11. Körkortsintyg
 12. Nyanställning
 13. Idrottsintyg
 14. Bekämpningsundersökning