Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK

Nytt regelverk: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Om det antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt i minst 60 dagar, ska arbetsgivaren senast den dag som arbetstagarens arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Arbetsplatsnära stöd kommer from den 1 juli 2018 att ersättas med arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
Publicerad: juni 12, 2018 14:53 , Uppdaterad: mars 15, 2020 16:15
  • Nytt regelverk: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Bakgrund:

På grund av stigande sjuktal, att de pågående sjukfallen blir allt längre samt att åtgärder för återgång i arbete i många fall startar alltför sent har en arbetsgrupp på Socialdepartementen utarbetet ett lagförslag kring förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Syftet med denna lagändring är att bryta den uppåtgående sjuktalstrenden och stabilisera sjukfrånvaron.

Enligt 5§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1994:1) ska arbetsgivaren så tidigt som möjligt påbörja arbetet med anpassning och rehabilitering för de arbetstagare som har behov av detta. De nya reglerna syftar till att säkerställa att detta sker.

Nytt from 1 juli 2018:

Om det antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt i minst 60 dagar, ska arbetsgivaren senast den dag som arbetstagarens arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. I planen bör ingå att arbetsgivaren vidtar anpassnings-och rehabiliteringsåtgärder.

Om det antagits att arbetstagarens arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och att det därefter framkommer att nedsättningen kommer att fortgå minst 60 dagar, ska en anpassnings-och rehabiliteringsplan omedelbart upprättas.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till arbetstagarens hälsotillstånd klart framgår att den inte kan återgå i arbete.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan bestå av att utreda, planera, initiera, genomföra samt följa upp åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete.

Anordnaren som ska utföra dessa tjänster måste vara godkänd, vilket Hälsomedicinskt centers företagshälsa och Industrihälsan är. Anordnaren ska ha samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt 4 av områdena  arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik.

Bidraget lämnas för halva det belopp som har betalats av arbetsgivaren till anordnaren för insatser av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
Högst 10 000 kr per arbetstagare och kalenderår. Bidraget lämnas med högst totalt 200 000kr per arbetsgivare och kalenderår.

Har ni frågor eller vill veta mer hör av er, så hjälper vi er mer än gärna.

040-53 66 60
info@hmcforetagshalsa.se