Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK

Nya krav på anmälan till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har reviderat sin information gällande dokumentationskravet vid coronasmitta. Föreskriften om smittrisker är densamma (AFS 2018:4), däremot har smittspridningens omfattning gjort att fler blir påverkade och därför behöver förhålla sig till denna föreskrift för att förebygga ohälsa.
Publicerad: april 1, 2021 8:36
  • Nya krav på anmälan till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har reviderat sin information gällande dokumentationskravet vid coronasmitta. Föreskriften om smittrisker är densamma (AFS 2018:4), däremot har smittspridningens omfattning gjort att fler blir påverkade och därför behöver förhålla sig till denna föreskrift för att förebygga ohälsa. Tillämpningsområdet beskrivs i 2§. Där står att föreskrifterna “gäller för arbetsuppgifter som innebär att arbetstagare kan utsättas för smittrisker, på grund av uppgifternas art eller de förhållanden under vilka de utförs”.

När ska arbetsgivaren dokumentera att medarbetare exponerats för coronaviruset?

Covid-19 klassas som en smitta i riskklass 3. Arbetsgivaren riskbedömer enligt föreskriften smittrisken vid olika arbetsuppgifter och bedömer vilka åtgärder som kan behöva vidtas. För smittämnen i riskklass 3 ska arbetsgivaren dokumentera exponering för smittan i samband med tillbud och olyckor. 

När ska arbetsgivaren anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket?

Enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 3 a §  är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket anmäla dödsfall eller svårare personskada som inträffat i samband med arbetet. Detsamma gäller då flera medarbetare samtidigt drabbats av skada och vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Om en medarbetare exponerats för coronaviruset i sitt arbete ska anmälan av allvarligt tillbud göras utan dröjsmål, helst samma dag. Om flera medarbetare exponerats vida samma tillfälle räcker en anmälan. Observera att medarbetaren inte behöver ha blivit smittad. Mer information, exempel och detaljer finns att läsa på Arbetsmiljöverkets informationssida.

Anmälan ska inte göras då exponering skett utanför arbetet, ex på väg till eller från arbete eller då drabbade är besökare eller andra som inte omfattas av arbetsmiljölagen.

Har ni inhyrd personal är det den arbetsgivare som hyr ut personalen som ska göra anmälan. Samma sak gäller då ni har studenter eller praktikanter, det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att anmäla till Arbetsmiljöverket. Det är av vikt att ni har en god samverkan och en tydlig överenskommelse om hur detta ska gå till.

Som arbetsgivare är du enligt Socialförsäkringsbalkens 42 kap 10 § skyldig att omedelbart anmäla arbetsskada till Försäkringskassan.

Så här anmäler du

Du anmäler på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma anmälningssida, www.anmalarbetsskada.se . Välj “Allvarligt tillbud utan personskada”. Att inte anmäla kan leda till böter.

Vi på HMC Företagshälsa besvarar gärna frågor om detta, tveka inte att höra av dig till oss om något känns oklart.
Landskrona 0418-250 70
Arlöv/Malmö/Staffanstorp 040-53 66 60

info@hmcforetagshalsa.se