Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK

Coronavirus 2019-nCoV 20200228

Har ni personal som rest  i områden som är drabbade av utbrottet rekommenderas att ni har en policy för deras återvändande till arbetet. Kontakta gärna oss om ni vill ha rådgivning eller hjälp i detta avseende.
Publicerad: februari 28, 2020 16:16 , Uppdaterad: mars 15, 2020 16:27
  • Coronavirus 2019-nCoV 20200228
Med anledning av utbrottet av Coronavirus 2019-nCoV vill vi göra er uppmärksamma på följande.

Har ni personal som rest  i områden som är drabbade av utbrottet rekommenderas att ni har en policy för deras återvändande till arbetet. Vi har bifogat ett enkelt utkast nedan. Kontakta gärna oss om ni vill ha rådgivning eller hjälp i detta avseende.

Vid misstanke om att en anställd är smittad skall denne/denna omedelbart kontakta 1177 för vidare rådgivning. Personen ska inte söka vårdcentral eller företagshälsovård.

Efter kontakt med 1177 och om misstanke om coronavirussmitta, kommer de att hänvisa personen till närmsta infektionsmottagning och provtagning samt vidare omhändertagande sker enligt specifika rutiner.

Symtomen är luftvägsbesvär, andfåddhet, hosta samt feber

Spridning: I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar/nysningar, sk droppsmitta.

Inkubationstid, dvs tid från smitta till att personen börjar få symtom är 2-14 dagar.

Förebyggande:

– Tvätt med tvål och vatten / alt handsprit men helst tvål och vatten. Tvätt då man varit ute, före måltid, i samband med mathantering.

– Undvik att ta sig i ansiktet/ögon om du varit i kontakt med person med luftvägssymtom.

– Hosta i armveck.

– Person med förkylningssymtom, hosta, feber ska stanna hemma.

 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/aktuellt-i-vastra-gotaland/coronavirus/ 

https://www.1177.se/Skane/aktuellt/nytt-coronavirus-2019-ncov/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/phas-information-travellers-coronavirus-eng.pdf

https://arbetet.se/2020/02/27/ingen-ratt-att-stanna-hemma-om-du-misstanker-coronavirus-pa-jobbet/

https://www.av.se/nyheter/2020/information-om-vad-du-som-arbetsgivare-kan-tanka-pa-vid-riskbedomning-om-dina-anstallda-kan-tankas-utsattas-for-coronaviruset-2019-ncov-eller-andra-smittamnen/?hl=coronavirus

 

Bästa hälsningar

Charlotte Liljevall, medicinskt ansvarig läkare HMC företagshälsa

040-53 66 60
0418-250 70
info@hmcforetagshalsa.se

Bilaga “exempel på intern policy att använda:

Information till samtliga anställda inom xx

Ledningen på xx följer händelseutvecklingen avseende Corona-utbrottet på nära håll och har för närvarande följande policy och instruktioner för samtliga medarbetare:

Medarbetare som befunnit sig i något av de områden där smittspridning konstaterats, vilket per dagens datum är Kina, Hong Kong, Taiwan, Sydkorea, Iran och Italien skall arbeta hemifrån 14 dagar innan återkomst till ordinarie kontor. Kontakta xxx xxx för rådgivning … 

Affärsresor till ovanstående områden medges inte tillsvidare.

Alla medarbetare skall undvika fysiska möten med leverantörer, distributörer eller kunder som befunnit sig i något av ovanstående riskområden. Nyttja i möjligaste mån de digitala hjälpmedel som står till buds. 

Alla medarbetare som befunnit sig i riskområden skall alltid följa rådgivning från myndigheter och sjukvårdsorganisation och SOS international. 

Generella guidelines 

Var uppmärksam på följande symtom i synnerhet om du varit i riskområde eller nära någon som varit det: Feber, hosta, halsont, huvudvärk, andningsbesvär 

Vidta extra försiktighetsåtgärder och minimera kontakt med andra vid dessa symptom

För att upprätthålla ett starkt immunsystem: Ät nyttigt och bra, sov gott och träna lagom. 

Rör inte ansiktet utan att ha tvättat händerna ordentligt (min 15 sek)

Hosta och nys alltid i armvecket eller i hygienservetter och tvätta alltid händerna efteråt. 

Var noga med personlig hygien och handtvätt. Tvätta alltid med tvål och vatten minst 15 sekunder. Använd gärna även handsprit. 

Om du får symtom enligt ovan och misstänker kontaminering, minimera kontakten med andra och ring 1177 för rådgivning och eventuellt provtagning.