Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK

Antikroppstest för Covid-19

Nu erbjuder vi provtagning för antikroppar för Covid-19 Vi har nu säkerställt tillgång till kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.
Publicerad: maj 18, 2020 9:17 , Uppdaterad: maj 29, 2020 17:10
  • Antikroppstest för Covid-19

Nu erbjuder vi provtagning för antikroppar för Covid-19
Vi har nu säkerställt tillgång till kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar. Vi kan erbjuda er tid för personal att komma till vår mottagning på tidsbokad provtagning eller om ni är fler än 10 personer kommer vi ut till er för provtagning. Testet vi erbjuder är ett plattformbaserat test vilket betyder att det är ett venöst prov som tas genom blodprov i armen som sedan skickas in till mikrobiologiskt laboratorium för analys. Tid till för svar är ca 4 arbetsdagar. Tidsåtgång ca 15 minuter per prov. Gäller i första hand anslutna kundföretag.

Anmäl ert intresse på info@hmcforetagshalsa.se eller ring oss på:
Landskrona 0418-250 70
Arlöv/Malmö/Staffanstorp 040-53 66 60

 

Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.
Specificitet:: >99%.
Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%.
Testerna är CE märkta vilket betyder att de är godkända av läkemedelsverket. 

Serologisk antikroppspåvisning används för att visa om en individ har genomgått covid-19 infektion. När i infektionsförloppet antikroppar uppträder varierar från person till person. Kunskapsläget är oklart kring hur länge antikroppar finns kvar hos individen och hur väl de skyddar mot återinfektion. Utifrån den kunskap som finns om antikroppar och immunitet efter att ha infekterats av andra coronavirus gör Folkhälsomyndigheten i likhet med andra organisationer bedömningen att genomgången covid-19 ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. En individ med nyligen (inom 3-6 månader) genomgången covid-19 har sannolikt helt eller partiellt skydd mot sjukdom vid återinfektion i covid-19. Resultat som visar antikroppssvar hos medarbetare kan därför underlätta vid planering och resurssättning på arbetsplatsen, inte minst i samhällsviktig verksamhet. På arbetsplatser kan ett program upprättas för att regelbundet, exempelvis var 2 – 4 vecka, följa hur andelen personal som genomgått covid-19 förändras.

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är positiva talar det för genomgången covid-19 infektion alternativt en långdragen pågående covid-19 infektion.
Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är negativa talar det emot genomgången covid-19 infektion men kan även bero på för tidigt taget prov alternativt utebliven detekterbar antikroppsproduktion.
Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är reaktiva (dvs. varken klart negativa eller positiva) kan det bero på för tidigt taget prov eller ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet. Vi kommer att rekommendera ett nytt prov efter 2 veckor om inte vår kompletterande undersökning visar positiv IgG.

Notera att IgG-antikroppar vanligen detekteras 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV2. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgGantikroppar efter genomgången covid-19.
Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen.

Information om SARS-CoV-2 serostatus får heller inte påverka smittsamhetsbedömningen. Att man har påvisade IgG-antikroppar betyder inte att man är icke-smittsam – även om man inte har aktuella symtom. Använd inte serostatus för att motivera minskade skyddsåtgärder!