• Vår modell

Vår modell ger hög service, närhet och mer omsorg

99 % av våra kunder väljer att ansluta sig till oss på årsbasis och ta del av de förmåner som en anslutning innebär. Läs mer om dessa i nästa stycke.

Bland annat ingår fri telefonrådgivning vid anslutning.

I anslutningsavgiften ingår att Hälsomedicinskt Center Företagshälsa stödjer kunden med att koordinera hälsovårdsinsatserna och se till att varje ärende kommer till rätt part. Det kan gälla läkare, företagssköterska, ergonom, psykolog, arbetsmiljöingenjör, hälsoutvecklare och arbetslivscoach.

Fördelar med att ansluta sig

De främsta fördelarna med att vara ansluten till oss är att företag och medarbetare har garanterad tillgång till snabb och kompetent företagsrelaterad vård. Hela tjänsteutbudet är tillgängligt för det anslutna företaget och dess medarbetare vilket leder till att man inte väntar med att söka vård eller råd. Detta leder till att insatser sätts in i tid vilket leder till minskad sjukfrånvaro och snabb rehabilitering.

Genom att kunder ansluter sig kan Hälsomedicinskt Center Företagshälsa hålla hög servicegrad och både bred och djup kompetens tillgänglig för kunderna. Det skapas en närhet företagshälsa och kund emellan som båda parter vinner på.

Hälsomedicinskt Center Företagshälsa för journal på och har historik och kännedom om respektive individs hälsa.

Som ansluten kund får man dessutom reducerade priser på hälsokartläggningar, hälsoprofil-bedömningar, utbildningar samt lägre timpris på resurser som företagsläkare, företagssköterska, psykolog, arbetsmiljöingenjör, ergonom, hälsoutvecklare, arbetslivscoach m.fl.

Generellt upplever man som anslutet företag en ökad närhet och omsorg. Arbetsgivaren och medarbetarna kan lyfta luren och ringa oss och direkt få arbetsmiljörådgivning, råd och svar på frågor.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller frågor. Vi hittar en lösning som passar just Ditt företag. Givetvis går det bra att beställa enbart enstaka tjänster av oss också!