Psykolog

Om Psykolog

Om du eller din personal brottas med stress, sömnproblem, oro eller nedstämdhet vilken är arbetsrelaterad, så är en kompetent psykologkontakt basen för att lyckas ta steget mot mer balans i livet och psykisk hälsa. Våra psykologer är KBT-utbildade och samarbetar nära vårt team med företagsläkare och företagssköterska för långsiktiga hälsa  – de är experter på hållbar beteendeförändring. Välkommen!

Följande mottagningar har denna kompetens

  • Psykolog

Flertalet av våra psykologer har olika inritningar beroende på behov. Till exempel stress, sömn, ångest, flygfobi eller konflikter. Är det arbetsrelaterat går det via företagshälsovården annars kan det gå vidare till vår vårdcentral.

Våra psykologer hjälper till på organisationsnivå för att till exempel öka samarbetet på arbetsplatsen eller vara med vid våra utbildningar så som BAM – Bättre arbetsmiljö, OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.