Osteopat

Om Osteopat

Från och med 1 juni 2017 finns det möjlighet att få osteopatisk behandling för värk och belastningsskador, såväl akuta som kroniska besvär. Välkomna att höra av er.

Följande mottagningar har denna kompetens

Tjänster

  • Osteopat

Har du värk i kroppen? Ny tjänst tillgänglig på Hälsomedicinskt center!

Vad är osteopati? 
Osteopati är en form av manuell medicin, vilket innebär att man använder händerna som redskap för diagnos och behandling. Osteopater behandlar inte bara det område som gör ont utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Genom att förbättra funktionen påverkas bl a cirkulationen, det lymfatiska systemet och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera optimalt. Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.Vi ger också råd om träning, kost och andra livsstilsfaktorer som påverkar hälsan.
När kan man få hjälp av en osteopat? 
Osteopater är tränade att behandla personer med olika typer av besvär. Det kan vara akuta besvär i samband med skador eller långvarig smärta orsakad av arbetsrelaterad stress och överbelastning. Några exempel är: rygg- och nackbesvär, ischias, huvudvärk, andnings- och matsmältningsbesvär, sträckningar, muskel- och ledvärk, tennisarmbåge, idrottsskador och förslitningsskador.
Hur går en behandling till? 
Första behandlingen inleds med samtal där ni beskriver era symptom och era besvär diskuteras, detta för att vi ska kunna skapa en så bra bild som möjligt om vad som orsakar problemen. Blodtryck och puls kontrolleras innan en noggrann undersökning av din kropp sker. Eventuellt kompletteras undersökningen med ortopediska, neurologiska och osteopatiska tester för att kunna sätta en arbetsdiagnos på dina besvär. Behandlingsteknikerna utgår ifrån arbetsdiagnosen och lämplighet utifrån andra diagnoser, ålder och fysiskt status etc.
Behandlingstekniker
Eftersom utgångspunkten för osteopati är att varje människa är unik, krävs det olika behandlingsmetoder för att återfå full funktion. Vi behandlar lokalt där symptomen som ni söker för finns men eventuellt även på andra ställen i kroppen om det anses ha ett samband med dina sökta besvär. Urval av tekniker:

  • Manipulation (snabb impuls där ett karaktäristiskt knak uppstår)
  • Artikulering/Mobilisering
  • MET (Muscle Energy Technique)
  • BLT (Balanced Ligamentous Tension)
Kontakta Jörgen Nilsson

040-53 66 64

jorgen.nilsson@halsomedicinsktcenter.se