Organisationskunsult

Om Organisationskunsult

Organisationen påverkar dig och personalen. Genom att främja en hälsosam organisation underlättar ni för frisk personal och ökad trivsel vilket leder till effektivare företag och större konkurrenskraft. Välkomna!

Följande mottagningar har denna kompetens

  • Organisationskunsult

Våra Organisationskonsulter finns som stöd för att omsätta företagets styrkor till förmån för ert företags resultat och verksamhetens fortsatta konkurrenskraft. till exempel genom att öka arbetsglädjen eller som stöd till era chefer.

Organisationskonsulten hjälper gärna till med att kartlägga er organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att se om det finns områden att förbättra. Vi kan också finnas som stöd vid krishantering, stress eller konflikthantering.