Hälsoutvecklare

Om Hälsoutvecklare

Alla kan vi behöva lite hjälp ibland då det gäller att förbättra vår livsstil. Våra Hälsoutvecklare arbetar på ett målinriktat hälsofrämjande sätt där vi ser till helheten. Att förbättra hälsan genom att personalen tar hand om sig med en god sömn, kost, motion och arbetsmiljö. Vi har insatser för dig som person men även för olika grupper på företaget. Vi kan också stötta på organisationsnivå för att ta fram en bra hälsopolicy och ett strategiskt hälsoarbete. Välkomna!

Följande mottagningar har denna kompetens

  • Hälsoutvecklare

Tiden som tillbringas på arbetet utgör för många en betydande del av den vakna och aktiva tiden. Hur den tiden ser ut påverkar oss därför också i mycket hög grad – såväl psykiskt som fysiskt. Arbetsplatsen är alltså en viktig bas för hälsofrämjande och förebyggande insatser som – förutom direkt arbetsrelaterade faktorer – även omfattar hälsorelaterade levnadsvanor och levnadsvillkor.

Våra Hälsoutvecklare arbetar på ett målinriktat hälsofrämjande sätt där vi ser till helheten. Ni har mycket att vinna på att fokuserar på vad som gör människan frisk och vad som gör att vi mår bra. Människor som mår bra arbetar också bra och får större förutsättningar att trivas på sin arbetsplats!

Ett sätt att arbeta med de hälsofrämjande frågorna är att ta med dem i arbetsmiljöarbetet och ta fram en friskvårds- och hälsopolicy med klara mål och visioner.

Våra Hälsoutvecklare kan bland annat hjälpa till med olika utbildningar så som att utbilda Hälsoinspiratörer, viktminskningsgrupper, tobakstopp eller komma igång med motion. Olika föreläsningar om hälsa och livsstil eller prova på olika aktiviteter som vattengympa. Även utbildningar och föreläsningar för chefer för ett hälsofrämjande arbete eller när det gäller Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.