Företagssköterska

Om Företagssköterska

Våra Företagssköterskor har lång erfarenhet och hjälper er gärna om ni har frågor som rör arbetsmiljö, arbetsmedicin eller andra frågor kring sjukvård. Vi arbetar i team vilket gör att företagssköterskorna arbetar nära företagsläkare, arbetsmiljöingenjör, ergonom, psykolog och hälsoutvecklare. Välkomna!

Följande mottagningar har denna kompetens

  • Företagssköterska

Våra välutbildade företagssköterskors kompetens är en mycket viktig resurs inom arbetsmedicinen, arbetsmiljö och hälsa. De ansvarar för och utför majoriteten av de arbetsmedicinska undersökningar vi erbjuder.

Företagssköterskan är oftast spindeln i nätet och en naturlig kontakt mellan er och Företagshälsovården. Efter samtal med Företagssköterskan får ni råd eller vid behov hjälp att boka tid till annan kompetens.

Våra Företagssköterskor är alla legitimerade sjuksköterskor. De är vidareutbildade till Företagssköterska och har många års erfarenhet. Att arbeta förebyggande med arbetsrelaterade sjukdomar eller skador är Företagssköterskans främsta uppgift. Företagssköterskan håller även i utbildningar så som till exempel Förslag hjälpen, Hjärt- Lungräddning eller krisstöd.