Företagsläkare

Om Företagsläkare

Är du eller någon i personalen sjukskriven på grund av arbetet hjälper gärna vår Företagsläkare till i rehabiliteringen. Företagsläkaren är experter på just sambandet mellan arbetsmiljöns påverkan på individen. Vid lätta som svåra frågor finns Företagsläkaren till förfogande. Välkommen!

Följande mottagningar har denna kompetens

  • Företagsläkare

Våra läkare är Företagsläkare vilket betyder att de har en tilläggsspecialitet, utöver sin specialistkompetens som till exempel kan vara allmän medicin.

Företagsläkaren arbetar nära sina kunder, och är experter på just sambandet mellan arbetsmiljöns påverkan på individen. Företagsläkaren är en naturlig part vid arbetsrelaterad sjukdom eller skador. Vi arbetar nära våra kunder och Företagsläkaren träffar er gärna för att se över era rehabiliteringsrutiner.