Arbetsmiljöingenjör

Om Arbetsmiljöingenjör

Vår Arbetsmiljöingenjör ert stöd då det gäller en säker arbetsmiljö. Kontakta oss gärna om ni vill få råd om föreskrifter eller allt som kan vara bra att tänka på för att följa de lagar och regler som finns inom er arbetsmiljö. Välkomna!

Följande mottagningar har denna kompetens

  • Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjören är vår expert på arbetsmiljö. Arbetsmiljöingenjören hjälper er att se till så ert företag följer de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön. Han hjälper gärna till med riskbedömningar eller skyddsronder för att upptäcka risker när det till exempel gäller dålig luft, buller eller farlig hantering av kemiska ämnen.

Som kund hos oss får ni regelbundet en sammanställning av de lagar och regler som justeras från Arbetsmiljöverket samt alla nyheter då det gäller nya och förändrade föreskrifter. Vår arbetsmiljöingenjör kommer gärna ut till er för att informera om regler och hur ni kan förbättra arbetsmiljön.

Regelbundet erbjuder vi kurser och föreläsningar då det gäller arbetsmiljö, BAM Bättre arbetsmiljö, truckutbildningar mm.